Home image banner

Historie

Het Christelijk gemend koor "Wijdt Hem Uw Kunst" uit Harderwijk werd opgericht in 1953 en heeft op dit moment 54 leden. Sinds 2018 staat het  koor onder leiding van Marijn de Jong. Daarvoor stond het koor 23 jaar onder leiding van Evert van de Veen.  Het koor verleent haar medewerking aan verschillende zangavonden in Harderwijk en omgeving zoals de jaarlijks terugkerende Kerstzangdienst en Paaszangdienst in de Chr. Geref. Kerk te Harderwijk. De naam van het koor is ontleend aan het tweede vers van Psalm 33: "Wijdt Hem uw kunst". Dit is dan ook de doelstelling van het koor. Het koor oefent iedere woensdagavond.

Nieuw seizoen

We beginnen weer op 30 augustus 2023. We repeteren vanaf 19:45 uur tot en met ongeveer 21:30 uur.